ما را بهتر بشناسید

مجتمع چاپ تبلیغات و تجارت الکترونیک آریانا با بیش از ۷ سال سابقه با خدمات ذیل در خدمت شما عزیزان می باشد

کلیه خدمات چاپ های دیجیتال کاغذ و لارج فرمت دیجیتال و تیراژ و همچنین کلیه خدمات تبلیغات مشاوره و تجارت الکترونیک انجام می پذیرد همچنین از طریق این سایت می توانید سفارشات خود را بصورت آنلاین انجام دهید و در اسرع وقت با کیفیت بالا تحویل بگیرید

مدیریت و صاحب امتیاز:علی عباسپور

[pgscore_list add_icon=”true” list_items=”%5B%7B%22content%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%22%7D%2C%7B%22content%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%AD%D9%88%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%22%7D%2C%7B%22content%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%88%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%22%7D%5D” element_css=”.vc_custom_1570051153426{margin-bottom: 20px !important;}” element_id=”” element_class=”” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-check-square” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”” icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” icon_material=”vc-material vc-material-cake” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert” icon_flaticon=””]
[pgscore_info_box layout=”style_2″ content_alignment=”left” icon_position=”left” icon_disable=”” title=”آدرس ما” title_el=”h5″ title_color=”#323232″ description=”اصفهان-نجف آباد خیابان شیخ بهایی چهارراه ۱۷ شهریور به سمت سه راه فرهنگ روبروی پاساژ محمد طبقه پایین چاپ و تبلیغات آریانا تلفن ۰۳۱۴۲۶۴۰۲۳۴-۰۹۱۳۳۳۳۲۸۳۹″ enable_step=”” step=”01″ style_2_step_position=”above_title” style_4_step_color=”#323232″ style_5_step_color=”#323232″ icon_style=”border” icon_size=”sm” icon_shape=”round” icon_background_color=”#cccccc” icon_border_color=”#04d39f” icon_border_width=”2″ icon_border_style=”solid” icon_enable_outer_border=”” icon_outer_border_color=”#cccccc” icon_outer_border_width=”5″ icon_outer_border_style=”” icon_source=”font” icon_image=”” icon_color=”#04d39f” style_5_icon_type=”fontawesome” style_5_icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” style_5_icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” style_5_icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” style_5_icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” style_5_icon_linecons=”” style_5_icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” style_5_icon_material=”vc-material vc-material-cake” style_5_icon_color=”#323232″ element_css=”” element_id=”” element_class=”” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-archive” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”” icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” icon_material=”vc-material vc-material-cake” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert” icon_flaticon=”glyph-icon pgsicon-ecommerce-locked”]
[pgscore_info_box layout=”style_2″ content_alignment=”left” icon_position=”left” icon_disable=”” title=”هدف ما” title_el=”h5″ title_color=”#323232″ description=”رضایت شما عزیزان و ارائه خدمات بهتر” enable_step=”” step=”01″ style_2_step_position=”above_title” style_4_step_color=”#323232″ style_5_step_color=”#323232″ icon_style=”border” icon_size=”sm” icon_shape=”round” icon_background_color=”#cccccc” icon_border_color=”#04d39f” icon_border_width=”2″ icon_border_style=”solid” icon_enable_outer_border=”” icon_outer_border_color=”#cccccc” icon_outer_border_width=”5″ icon_outer_border_style=”” icon_source=”font” icon_image=”” icon_color=”#04d39f” style_5_icon_type=”fontawesome” style_5_icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” style_5_icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” style_5_icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” style_5_icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” style_5_icon_linecons=”” style_5_icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” style_5_icon_material=”vc-material vc-material-cake” style_5_icon_color=”#323232″ element_css=”” element_id=”” element_class=”” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-align-center” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” icon_material=”vc-material vc-material-cake” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert” icon_flaticon=””]

چارت خدمات ما

چارت خدمات کلی ما در اسرع وقت و کیفیت و قیمت مناسب

[pgscore_info_box layout=”style_2″ content_alignment=”right” icon_position=”right” icon_disable=”” title=”بخشهای متنوع و تفکیک پذیر” title_el=”h4″ title_color=”#323232″ description=”به راحتی در بخشهای متنوع و تفکیکی سایت و جستجو سفارش مورد نظر خود را درخواست نمایید و در اسرع وقت تحویل بگیرید” enable_step=”true” step=”01″ style_2_step_position=”above_title” style_4_step_color=”#323232″ style_5_step_color=”#323232″ icon_style=”border” icon_size=”md” icon_shape=”round” icon_background_color=”#cccccc” icon_border_color=”#04d39f” icon_border_width=”2″ icon_border_style=”solid” icon_enable_outer_border=”” icon_outer_border_color=”#cccccc” icon_outer_border_width=”5″ icon_outer_border_style=”” icon_source=”font” icon_image=”” icon_color=”#04d39f” style_5_icon_type=”fontawesome” style_5_icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” style_5_icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” style_5_icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” style_5_icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” style_5_icon_linecons=”” style_5_icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” style_5_icon_material=”vc-material vc-material-cake” style_5_icon_color=”#323232″ element_css=”.vc_custom_1570051752280{margin-bottom: 40px !important;}” element_id=”” element_class=”” icon_type=”entypo” icon_fontawesome=”fa fa-refresh” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-refresh-outline” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-flow-cascade” icon_linecons=”” icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” icon_material=”vc-material vc-material-cake” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert” icon_flaticon=”glyph-icon pgsicon-ecommerce-locked”][pgscore_info_box layout=”style_2″ content_alignment=”right” icon_position=”right” icon_disable=”” title=”سیاست پیگیری تا رسیدن به هدف مورد نظر شما” title_el=”h4″ title_color=”#323232″ description=”در این مجموعه سعی می شود خصوصا در بخش تبلیغات و یا تجارت الکترونیک از اولین سفارش شما حتی پس از تکمیل سفارش به صورت دوره ای مشتریان دائمی و وفادار را پشتیبانی نماییم” enable_step=”true” step=”02″ style_2_step_position=”above_title” style_4_step_color=”#323232″ style_5_step_color=”#323232″ icon_style=”border” icon_size=”md” icon_shape=”round” icon_background_color=”#cccccc” icon_border_color=”#04d39f” icon_border_width=”2″ icon_border_style=”solid” icon_enable_outer_border=”” icon_outer_border_color=”#cccccc” icon_outer_border_width=”5″ icon_outer_border_style=”” icon_source=”font” icon_image=”” icon_color=”#04d39f” style_5_icon_type=”fontawesome” style_5_icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” style_5_icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” style_5_icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” style_5_icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” style_5_icon_linecons=”” style_5_icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” style_5_icon_material=”vc-material vc-material-cake” style_5_icon_color=”#323232″ element_css=”.vc_custom_1570052095688{margin-bottom: 40px !important;}” element_id=”” element_class=”” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-retweet” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”” icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” icon_material=”vc-material vc-material-cake” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert” icon_flaticon=”glyph-icon pgsicon-ecommerce-locked”][pgscore_info_box layout=”style_2″ content_alignment=”right” icon_position=”right” icon_disable=”” title=”در ذهن ما خواهید ماند” title_el=”h4″ title_color=”#323232″ description=”با ثبت نام در سایت و همچنین ثبت سفارش منتظر خدمات و تخفیفات ویژه باشید” enable_step=”true” step=”03″ style_2_step_position=”above_title” style_4_step_color=”#323232″ style_5_step_color=”#323232″ icon_style=”border” icon_size=”md” icon_shape=”round” icon_background_color=”#cccccc” icon_border_color=”#04d39f” icon_border_width=”2″ icon_border_style=”solid” icon_enable_outer_border=”” icon_outer_border_color=”#cccccc” icon_outer_border_width=”5″ icon_outer_border_style=”” icon_source=”font” icon_image=”” icon_color=”#04d39f” style_5_icon_type=”fontawesome” style_5_icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” style_5_icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” style_5_icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” style_5_icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” style_5_icon_linecons=”” style_5_icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” style_5_icon_material=”vc-material vc-material-cake” style_5_icon_color=”#323232″ element_css=”.vc_custom_1570052305720{margin-bottom: 40px !important;}” element_id=”” element_class=”” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-inbox” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”” icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” icon_material=”vc-material vc-material-cake” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert” icon_flaticon=”glyph-icon pgsicon-ecommerce-locked”]
[pgscore_info_box layout=”style_2″ content_alignment=”left” icon_position=”left” icon_disable=”” title=”کوپن تخفیف دوره ای” title_el=”h4″ title_color=”#323232″ description=”ارائه کوپن های تخفیف دوره ای به اعضای سایت و اطلاع رسانی” enable_step=”true” step=”04″ style_2_step_position=”above_title” style_4_step_color=”#323232″ style_5_step_color=”#323232″ icon_style=”border” icon_size=”md” icon_shape=”round” icon_background_color=”#cccccc” icon_border_color=”#04d39f” icon_border_width=”2″ icon_border_style=”solid” icon_enable_outer_border=”” icon_outer_border_color=”#cccccc” icon_outer_border_width=”5″ icon_outer_border_style=”” icon_source=”font” icon_image=”” icon_color=”#04d39f” style_5_icon_type=”fontawesome” style_5_icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” style_5_icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” style_5_icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” style_5_icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” style_5_icon_linecons=”” style_5_icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” style_5_icon_material=”vc-material vc-material-cake” style_5_icon_color=”#323232″ element_css=”.vc_custom_1570051616296{margin-bottom: 40px !important;}” element_id=”” element_class=”” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-gift” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”” icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” icon_material=”vc-material vc-material-cake” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert” icon_flaticon=”glyph-icon pgsicon-ecommerce-locked”][pgscore_info_box layout=”style_2″ content_alignment=”left” icon_position=”left” icon_disable=”” title=”بهترین تضمین قیمت” title_el=”h4″ title_color=”#323232″ description=”ما سعی داریم با توجه به درخواست شما و بودجه مورد نظر شما و مشاوره رایگان همچنین بهترین قیمت ها و کیفیت محصولات رضایت شما را فراهم نماییم” enable_step=”true” step=”05″ style_2_step_position=”above_title” style_4_step_color=”#323232″ style_5_step_color=”#323232″ icon_style=”border” icon_size=”md” icon_shape=”round” icon_background_color=”#cccccc” icon_border_color=”#04d39f” icon_border_width=”2″ icon_border_style=”solid” icon_enable_outer_border=”” icon_outer_border_color=”#cccccc” icon_outer_border_width=”5″ icon_outer_border_style=”” icon_source=”font” icon_image=”” icon_color=”#04d39f” style_5_icon_type=”fontawesome” style_5_icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” style_5_icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” style_5_icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” style_5_icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” style_5_icon_linecons=”” style_5_icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” style_5_icon_material=”vc-material vc-material-cake” style_5_icon_color=”#323232″ element_css=”.vc_custom_1570051820502{margin-bottom: 40px !important;}” element_id=”” element_class=”” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-usd” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”” icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” icon_material=”vc-material vc-material-cake” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert” icon_flaticon=”glyph-icon pgsicon-ecommerce-locked”][pgscore_info_box layout=”style_2″ content_alignment=”left” icon_position=”left” icon_disable=”” title=”تحویل سفارش” title_el=”h4″ title_color=”#323232″ description=”حمل و تحویل سفارش رایکان در سطح شهر نجف آباد و همجنین ارسال سفارش در اسرع وقت به مشتریان عزیز خارج از محدوده ما” enable_step=”true” step=”06″ style_2_step_position=”above_title” style_4_step_color=”#323232″ style_5_step_color=”#323232″ icon_style=”border” icon_size=”md” icon_shape=”round” icon_background_color=”#cccccc” icon_border_color=”#04d39f” icon_border_width=”2″ icon_border_style=”solid” icon_enable_outer_border=”” icon_outer_border_color=”#cccccc” icon_outer_border_width=”5″ icon_outer_border_style=”” icon_source=”font” icon_image=”” icon_color=”#04d39f” style_5_icon_type=”fontawesome” style_5_icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” style_5_icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” style_5_icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” style_5_icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” style_5_icon_linecons=”” style_5_icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” style_5_icon_material=”vc-material vc-material-cake” style_5_icon_color=”#323232″ element_css=”.vc_custom_1570052188351{margin-bottom: 40px !important;}” element_id=”” element_class=”” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-truck” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”” icon_monosocial=”vc-mono vc-mono-fivehundredpx” icon_material=”vc-material vc-material-cake” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert” icon_flaticon=”glyph-icon pgsicon-ecommerce-locked”]